Livsstil og forbrug

Stor påvirkning af danskernes motionsvaner

Foto: Danmarks Idrætsforbund

Hver anden voksen oplever, at COVID-19 har haft negativ indflydelse på deres idræts- og motionsvaner. Det viser en ny undersøgelse fra Bevæg dig for livet, som er bekymret for udviklingen.

COVID-19 har haft indflydelse på mangt og meget, og danskernes idræts- og motionsvaner er ingen undtagelse. For de fleste har restriktioner og periodevis nedlukning af foreninger nemlig betydet mindre fysisk aktivitet.

Det fremgår af en undersøgelse fra Bevæg dig for livet, som zoomer ind på COVID-19’s påvirkning af voksne danskeres idræts- og motionsvaner i 28 samarbejdskommuner. En undersøgelse, hvor godt 21.000 borgere, som har været fysisk aktive på et tidspunkt inden for det seneste år, har medvirket.

Her angiver over halvdelen, at de er blevet mindre fysisk aktive på grund af COVID-19, og andelen er størst blandt de voksne borgere under 40 år og dem, der er under uddannelse.

”Vi ved, at fysisk aktivitet i aktive fællesskaber både har stor betydning for den fysiske, sociale og mentale sundhed, og derfor er det stærkt bekymrende, at over halvdelen er blevet mindre aktive. Og samtidig viser det vigtigheden af vores idrætsforeninger, for det er tydeligt, at da foreningerne måtte lukke ned for aktiviteterne, så påvirkede det manges mulighed og motivation for at være aktive,” siger DGI’s formand Charlotte Bach Thomassen.

Aktiv trods corona

Efter forårets genåbning steg idrætsdeltagelsen blandt voksne ifølge den nyeste undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut med otte procent fra marts til oktober 2021, men der er stadig et stykke vej op til niveauet for deltagelsen før COVID-19. Og i værste fald kan udviklingen slå bak igen i den kommende tid, hvor stigende smittetal har ført til nye restriktioner og anbefalinger.

Deriblandt myndighedernes opfordring om, at man ikke deltager i indendørs foreningsaktiviteter, herunder idrætsaktiviteter mv. i juleferien frem til 5. januar.

”COVID-19 hænger desværre ved og blusser op lige nu. Men fra starten af det nye år kan man igen dyrke idræt og motion i sin lokale forening, hvis man følger anvisningerne. Og indtil da er det en god ide at holde sig i gang udendørs, siger Thomas Bach, som er næstformand for Danmarks Idrætsforbund (DIF), og fortsætter:

”På sigt skal vi have alle dem, der var aktive før COVID-19 til at være aktive igen. Og de skal tage deres venner, naboer og familiemedlemmer med, så Danmark bliver verdens mest idrætsaktive befolkning. Det er stadig den overordnede ambition i Bevæg dig for livet, som idrætsorganisationerne, foreninger, kommuner og andre medspillere arbejder sammen om at nå i fremtiden”.

Flere selvorganiserede aktiviteter

Selvom billedet i Bevæg dig for livets undersøgelse er bekymrende, er der også positive aspekter at komme efter. For mens COVID-19 har haft en negativ indflydelse på de fleste borgeres idræts- og motionsvaner, er hver femte faktisk samtidig blevet mere aktive. Og når man kaster et blik på de selvorganiserede aktiviteter, er der stigninger at spore.

Hele 43 procent af de medvirkende i undersøgelsen angiver nemlig, at de har dyrket mere idræt på egen hånd end de plejer. Og samme billede gør sig gældende for de selvorganiserede aktiviteter sammen med andre, hvor knap en tredjedel melder om mere aktivitet det seneste år. En øget tendens, som trods alt er godt nyt for folkesundheden, med som altså kommer efter et år, hvor idrætsforeninger og private udbydere af fitnesstilbud i perioder har måttet lukke ned.

Fakta fra undersøgelsen

• Bevæg dig for livet har indsamlet data om borgernes idræts- og motionsvaner i 2021 i 28 samarbejdskommuner. Dataindsamlingen er en del af bevæg dig for livets årlige idræts- og motionsvaneundersøgelse, som startede i 2018. Data indsamles hvert år i maj/juni.

• 55% af de godt 21.000 respondenter angiver i undersøgelsen, at COVID-19 har haft en negativ betydning for deres idræts- og motionsvaner, når de ser et år tilbage i tiden fra svartidspunktet.

• 18% af alle respondenter angiver til gengæld, at de er blevet mere aktive pga. COVID-19.

• 48% af respondenterne har været mindre aktive i en idrætsforening pga. COVID-19 det seneste år.

• Ifølge Bevæg dig for livet dyrkede 59% af danskerne idræt- og motion i maj 2021 mod 61% før COVID-19. Andre (herunder Idan) har et højere tal for danskernes idrætsdeltagelse.

• Dyk ned i hele rapporten her.

Kommentarer