Livsstil og forbrug

På seniorwalk med sejlklubben

Helsingør Sejlklub har fået midler fra en særlig pulje til senioraktiviteter – det er blevet til gåture med motion og samvær i fokus.

Hver torsdag formiddag mødes en gruppe medlemmer af Helsingør Sejlklub til en frisk gåtur på et par timer – i al slags vejr. Hverken regn eller kraftig blæst er nogen hindring.

– Vi er jo sejlere, så vi er vant til at få vand i hovedet, som Poul Vinding fra sejlklubben siger.

Han har taget initiativ til at søge midler fra kommunens særlige pulje til senioraktiviteter. Hans aktivitet hedder ‘seniorwalk’ – og mange fra sejlklubben har bakket op om initiativet.

Ca. 25 har meldt sig til seniorwalk, og der dukker 10-15 stykker op hver gang. For at være med i gågruppen skal man være medlem af sejlklubben og enten over 60 eller førtidspensionist.

Alle kan gå

Ideen med gåture lå lige for, fortæller Poul Vinding. 

– Jeg har gået mange ture under Corona-nedlukningen, nok 50-60 kilometer om ugen. Mange andre har også opdaget glæden ved at gå. Samtidig er det begrænset, hvad vi ældre medlemmer af sejlklubben kan lave af fysiske aktiviteter i vinterhalvåret. Men alle kan gå, siger han.

– Vores mål er at komme til Sofiero i Helsingborg, når deres rhododendron blomstrer i forsommeren. Meningen er, at vi skal gå fra færgen og til Sofiero, en tur på ca. seks kilometer. Altså 12 kilometer i alt, hvis vi skal gå begge veje. Det træner vi op til vinteren igennem, fortæller Poul Vinding.

Pengene fra kommunen – 10.000 kr. – skal bruges til at dække transporten, når gågruppen skal til fx Lyngby Sø og gå. Og til turen til Sofiero, naturligvis. Her er også en rundvisning i den smukke park på ønskelisten.

Gåturene har vist sig at være et godt samtalerum, og sejlerne kommer til at tale med nogle andre, end de plejer. Efter gåturene er der kaffe i klubhuset, hvor samværet også er i fokus.

– Jeg lærer andre mennesker at kende end dem, jeg snakker med om sommeren, når vores både ligger i havnen. Det er hyggeligt, slutter Poul Vinding.

Midler til senioraktiviteter:

Det er hvert år muligt at søge midler i paragraf 79-puljen til senioraktiviteter. Midlerne kan søges til aktiviteter, der opfylder en række formål, fx sundhed, velvære og fællesskab. 

Fakta:

De aktiviteter, der søges midler til, skal understøtte et eller flere af punkterne i den værdimæssige ramme for puljen:

  • Fællesskaber, der giver mental sundhed og imødegår ensomhed.
  • Sund aldring, der vægter bevægelse og fastholdelse af fritidsinteresser.
  • Tidlig indsats, der giver mulighed for bevarelse af fysiske, mentale og sociale funktionsevner.
  • Frivillighed og indflydelse, der tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.
  • Aktive nærmiljøer, så der foregår senioraktiviteter flere steder inden for kommunens geografi.

Kommentarer