Livsstil og forbrug

Ny undersøgelse: Danske forbrugere ved ikke, at flæskestegen rydder regnskjov

Når Europas grise opfodres til julens flæskestege, er der stor risiko for, at de spiser soja fra marker i Amazonas, hvor der før var regnskov. Foto: World Animal Protection Danmark.

Kun et mindretal af danskerne er klar over, at produktionen af deres flæskesteg hænger nøje sammen med regnskovsrydning, og den soja som danske industrigrise fodres med. Det viser en ny undersøgelse, der er lavet op til julemåneden af YouGov for World Animal Protection Danmark.

Når danske grise fodres med soja, er der stor risiko for, at foderet stammer fra marker, der før var regnskov i Amazonas. Men det er langt fra almén viden:

Kun 19 procent af danskerne svarer, at det påvirker vilde dyr i regnskovene ‘meget negativt’ eller ‘negativt’, når de bliver spurgt i World Animal Protections aktuelle undersøgelse.

39 procent er neutrale (svarer ‘hverken positivt eller negativt’), og hele 34 procent svarer ‘ved ikke’.

“Vores måling fortæller, at danskerne har en begrænset viden om den sammenhæng, der er mellem regnskovsrydning og kødproduktion. Alt for få er klar over, at når store multinationale firmaer brænder regnskovens dyr og planter af, så er det blandt andet til soja til den danske svineindustri, der erstatter dyrenes levesteder, og som driver regnskovens dyr og mennesker på flugt.

Så alle os, der bekymrer sig om dyrevelfærd, menneskerettigheder, klima og biodiversitet, har en stor formidlingsopgave foran sig,” siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark.

Dyreorganisationens kampagnechef ertil gengæld glad for, at når de adspurgte forbrugere finder ud af sammenhængen, så påvirker det deres valg af kød til bordet i juledagene.

I alt 40 procent svarer, at de ‘i nogen grad’, ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’ bliver påvirket af informationen om, at vilde dyr mister deres levesteder, mens 37 procent svarer, at de ‘slet ikke’ påvirkes eller kun påvirkes ‘i mindre grad’.

Og når YouGov spørger dem, der spiser flæskesteg juleaften, er en femtedel (21 procent) parat til at vælge noget andet, hvis de ved, at der er ryddet regnskov i forbindelse med det kød de spiser.

Her svarer 23 procent ‘ved ikke’, mens 56 procent står fast og fastholder traditionen med flæskesteg på bordet juleaften. 

Om undersøgelsen: 

Mellem d. 29. og 30. november 2021 har YouGov spurgt 10005 danskere, der er et bredt udsnit af befolkningen fordelt på alder, køn, indkomst, uddannelse og arbejde, om deres madvaner juleaften i sammenhæng med regnskovsrydning, klima og dyrevelfærd.

Af den gruppe der overvejer, hvordan deres kød er produceret, nævner 85 procent dyrevelfærd som den afgørende faktor. 44 procent nævner klima og 38 procent svarer, at sundheden er det vigtigste, når de står med indkøbskurven i supermarkedet

Generelt foretrækker de danske forbrugere and juleaften (66 procent), derefter kommer flæskesteg (52 procent), og så kalkun, der ligger på ni procent.

Kun fem procent spiser vegetarisk eller vegansk.

(Grunden til at tallene udgør mere end 100 procent er, at mange spiser flere typer kød).

 Af dem der foretrækker flæskesteg juleaften spiser 41 procent kød fra industrisvin, mens 39 procent køber flæskesteg fra grise der er opdrættet på friland eller økologisk. (20 procent svarer ‘ved ikke’).

Kommentarer