Samfund

Sådan kan vi nå 54% CO2 reduktion i 2025

Det spiller en stor forskel for klimaet, hvor hurtigt reduktionen drivhusgas sker undervejs til målet om 70% i 2030. Forskellen på 50% og 54% som delmål er 3,1 mio. tons CO2 alene i 2025, svarende til knap halvdelen af udledninger fra alle danske personbiler i dag.

I går vedtog Folketinget et reduktionsmål for drivhusgas på 50-54% i 2025 og gør det til en del af klimaloven. Men det er uklart, om man sigter efter 50% eller 54% og hvordan vi konkret skal nå målet. CONCITO anbefaler, at målet er 54% og peger på syv konkrete virkemidler, der kan bringe os dertil.

Det spiller en stor forskel for klimaet, hvor hurtigt reduktionen drivhusgas sker undervejs til målet om 70% i 2030. Forskellen på 50% og 54% som delmål er 3,1 mio. tons COalene i 2025, svarende til knap halvdelen af udledninger fra alle danske personbiler i dag.

”Det er bestemt ikke ligegyldigt, hvordan vi kommer hen til 70% målet i 2030. Hvis vi øger tempoet i den grønne omstilling, kan vi spare samlet helt op imod 30 mio. tons CO2 fra nu og frem mod 2030, hvilket er en betydelig mængde og som vi burde gøre alt for at nå,” siger direktør Christian Ibsen, CONCITO.

Ved at indføre en højere CO2-afgift og en række målrettede indsatser for bl.a. fangst og lagring af CO2 (CCS) og landbrug er det muligt for Danmark at levere en reduktion på 54% i 2025. Derved vil Danmark være på en ambitiøs kurs mod at indfri 70% målet. Samtidig vil det placere Danmark som et grønt foregangsland, der viser, at det er muligt at fremrykke reduktioner og øge hastigheden i den grønne omstilling.

”Vi anbefaler, at politikerne hurtigst muligt tager stilling til størrelsen af delmålet og hvordan det skal indfries. Det er fint, at det er skrevet ind i klimaloven, men det nytter ikke at udskyde disse vigtige beslutninger om omfang og virkemidler,” siger Christian Ibsen.

Syv indsatsområder skal sikre 54% reduktion

CONCITO foreslår syv indsatser, der kan sikre en reduktion på 54%. Det samlede provenu vurderes at være 0,7 mia. i 2025, som passende kan bruges til en klimareserve, der kan understøtte udviklingssporet i Danmarks grønne omstilling.

”Det er realistisk at nå, hvis rammebetingelser kommer på plads nu,” siger Christian Ibsen.

Det bærende element i indsatsen er en forhøjelse af CO2-afgift med fuld effekt allerede fra 2025. Den forhøjelse vil få effekt på tværs af industri, varme- og transportsektorerne. Derudover er der en række teknologier, der bør skaleres hurtigere end der hidtil har været lagt op til. Det drejer sig om både CO2-fangst og lagring (CCS) og brun bioraffinering herunder pyrolyse.

Det antages i beregningen, at der leveres på alle indgåede klimaaftaler, herunder at landbrugsaftalen reducerer med 1,2 mio. tons CO2e i 2025, som det fremgår af aftalen. CONCITOs syv bud vil tilsammen give en reduktion på 4 mio. tons, hvilket er nok til at indfri 54% reduktion i 2025. Forslagene er:

1. Forhøjelse af CO2-afgift med 500 kr./ton CO(2,0 mio. tons)

2. Flere elbiler og dyrere fossilbiler (0,6 mio. tons)

3. Øget pulje til CCS (0,6 mio. tons)

4. Pulje til brun bioraffinering (0,2 mio. tons)

5. Opgradering af biogas der anvendes til elproduktion (0,2 mio. tons)

6. Forøgelse af afgift på traktordiesel (0,1 mio. tons)

7. Større indsats i landbruget (0,4 mio. tons)

Kommentarer