112

Regeringen vil udvide adgang til hjælpepakker

Regeringen har skærpet restriktionerne, men hjælpen skal følge med i form af udvidet adgang til kompensation. Sådan lyder det fra Erhvervsminister Simon Kollerup.

Danmark er ramt af en ny bølge af coronavirus. Regeringen har skærpet restriktionerne, men hjælpen skal følge med i form af udvidet adgang til kompensation. Formålet er at få Danmark så trygt igennem krisen som muligt.

Danmark har klaret sig bedre igennem krisen end andre lande, men smittetallet stiger, og usikkerheden – også om økonomien – er fortsat stor. I forlængelse af de nye restriktioner udvides mulighederne for økonomisk hjælp, så virksomheder, der bliver påvirket af de nye tiltag, nu får bedre mulighed for kompensation.

Konkret lægges der op til, at både selvstændige og virksomheder får adgang til kompensation via de eksisterende kompensationsordninger for selvstændige og faste omkostninger, hvis de oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter kl. 22.

Samtidig foreslår regeringen, at det også omfatter direkte leverandører med cvr-nr. til arrangementer, der aflyses med henvisning til det skærpede forsamlingsforbud.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger:

– Vi havde alle håbet, at vi ikke behøvede at indføre nye restriktioner, men vi må tage fat nu, så smitten ikke løber løbsk. Det er hårdt nu, men en klog investering. Vi skal for alt i verden undgå at ende med de omfattende nedlukninger, mange af vores nabolande er blevet tvunget til at indføre. Vi skal stå det igennem sammen og huske, at vi trods alt stadig gerne må gå på restaurant, tage på hotel, se en film i biografen eller holde en konference. For de erhvervsdrivende har brug for vi kommer, så der også er en dag på den anden side af corona. Meldingen herfra er også klart, at når restriktionerne forlænges, så gør hjælpen det også. Derfor har jeg indkaldt partierne til forhandlinger om at udvide hjælpen allerede i dag.

Overblik over hjælp til dansk erhvervsliv

Nedenfor fremgår et overblik over de vedtagne kompensations- og garantiordninger, der knytter sig til én eller flere af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

  • Forbud mod at holde åbent, herunder begrænsninger på åbningstiden
  • Forsamlingsforbud for hhv. private arrangementer og arrangementer med offentlig adgang
  • Grænserestriktioner
  • Udenrigsministeriets rejsevejledning

Kompensationsordningerne er i vidt omfang spejlet i tilsvarende ordninger for aktører og institutioner på kulturområdet.

Kompensation for faste omkostninger

For at være omfattet af kompensationsordningen for faste omkostninger skal virksomheden kunne dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 35 pct.

Virksomheder kan desuden ansøge om kompensation for en del af sine faste omkostninger via light-ordningen, hvor der ikke er krav om revisorerklæring.

Kompensation for selvstændige mv.

For at være omfattet af kompensationsordningen for selvstændige mv. skal virksomheden kunne dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 30 pct.

Derudover er det muligt at søge den generelle ordning for selvstændige for juli og august. Ligeledes kan sæsonafhængige selvstændige stadig søge om kompensation.

Arrangørordning

For at være omfattet af arrangørordningen, skal arrangementer med mindst 350 deltagere og adgang for offentligheden være aflyst, udskudt eller væsentligt ændret. Der gælder desuden specifikke regler, der sikrer, at kun tidligere udmeldte eller fast tilbagevendende arrangementer kan opnå kompensation.

Lønkompensation til tvangslukkede virksomheder

For at være omfattet af lønkompensationsordningen skal virksomheden have forbud mod at holde åbent.

Låne- og garantiordninger

For at være omfattet af låne- og garantiordningerne skal virksomheden kunne dokumentere en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. over en periode på minimum 14 dage.

Der eksisterer forskellige låne- og garantiordninger i både Vækstfonden og EKF målrettet hhv. små- og mellemstore virksomheder samt store virksomheder.

Kommentarer