Samfund

Millioner til rådgivning af psykisk sårbare og særligt én gruppe er i fokus

Psykiatrifonens chatrådgivning er åben fem af ugens syv dage. Du kan chatte med Psykiatrifonden mandag og onsdag kl. 18-22, og tirsdag, torsdag og lørdag kl. 12-16. Særligt unge under 30 er interesserede i chatrådgivning, og det er lettere for nogle at være åbne på skrift. Foto: Klaus Holsting.

Flere rådgivere, flere målrettede tilbud og mulighed for at udvikle endnu flere kommer til i den grad at styrke Psykiatrifondens gratis, anonyme rådgivning. Den politiske aftale på Christiansborg om den såkaldte SSA-reserve udløste 3,4 millioner kroner over fire år til Psykiatrifonden. Unge får et særligt fokus i rådgivningen, der bl.a. vil tilknytte en børne- og ungdomspsykiater.

”Som mange andre organisationer, der tilbyder gratis, anonym rådgivning, kan vi se, at der i dag er mange, som aldrig kommer igennem på vores telefon og chat. Rigtig mange mennesker har brug for at tale med vores rådgivere om livet med psykiske vanskeligheder hos sig selv eller nogle i deres familie, og det kan være tungt at have taget mod til sig og så have svært ved at komme igennem til os, fordi der er pres på. Det er vi meget glade for at kunne gøre noget ved,” siger Torsten Bjørn Jacobsen, psykiater og formand for Psykiatrifonden.

Flere rådgivere, flere tilbud og mere målrettet

Psykiatrifonden vil bruge de 3,4 millioner til at øge kapaciteten med flere rådgivere og flere muligheder for at få rådgivning, ligesom pengene gør det muligt at udvikle og specialisere rådgivningen i endnu højere grad end i dag, så flere målgrupper kan få særlig rådgivning til deres specifikke problemstilling.

I 2020 blev chatrådgivningen udvidet fra 10 timer til 20 timer/ugentligt med afsæt i Covid-19-puljemidler fra Folketinget. Psykiatrifonden har set en stor efterspørgsel og et behov for at specialisere, udvikle og udvide rådgivningen for unge og deres foretrukne kanal – chatten. Derfor kommer den type rådgivning til at få et særligt fokus i den kommende tid.

Lettere for unge at være åbne på skrift

”Udvidelsen betød, at vi gennemførte 40 procent flere samtaler. Chatrådgivningen er et tilbud, der særligt appellerer til de unge, som kan finde det grænseoverskridende at ringe og har nemmere ved at være åben om deres sårbarhed og udfordringer på skrift.

Derfor sætter vi den unge i centrum for vores chatrådgivning ved at udvide chattens åbningstider og gennemføre tematiserede chatgrupper om fx angst, medieret af en faglig rådgiver, så de unge får mulighed for at spejle sig i hinandens oplevelser, tanker og følelser”, siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Tilknytter børne- og ungdomspsykiater

Psykiatrifonden ser samtidig et stort behov for at tilknytte en børne- og ungdomspsykiater til rådgivningen, ligesom rådgivningen i dag har tilknyttet en voksenpsykiater, der kvalificerer og understøtter rådgivernes indsats.

”Det er helt afgørende, at vi møder de unge i tide og med højt kvalificeret hjælp, for de er ofte i en sårbar og sommetider kritisk situation”, siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Støtte til børn og unge med syge forældre

Politikerne besluttede endvidere at støtte udvikling af pårørendeplatformen erduokay.dk, der fungerer som en samlet indgang til blandt andet gruppechat for børn og unge med forældre, der har en psykisk eller alvorlig fysisk sygdom. På platformen tilbyder Psykiatrifonden i samarbejde med Børn, Unge og Sorg støtte, vejledning og specialiseret psykoterapeutisk behandling.

Efterspørgsel steget markant

De samtaler, der fylder mest i Psykiatrifondens rådgivning, omhandler alvorlige psykiatriske diagnoser som fx skizofreni og psykose. Og i de samtaler, der handler om coronakrisen, er både nyopstået og forværret angst og isolation de to største temaer.

Særligt under og efter Covid-19 har Psykiatrifonden oplevet et ekstra stort tryk – under nedlukningen i marts 2020, steg antallet af henvendelser med over 40 procent. Og det tal er ikke faldet siden. I 2020 havde Psykiatrifondens rådgivere 12.000 samtaler.

Kommentarer