Uddannelse

Hellebækskolen får ny grøn profil

Som en del af skolens fremtidige profil skal eleverne nu fast arbejde med begreber som udeskole, upcycling, økologi, socio-scientific og bæredygtighed.

Fremover skal eleverne på Hellebækskolen for alvor til at forholde sig til den grønne dagsorden. Som en del af skolens fremtidige profil skal eleverne nu fast til at arbejde med begreber som udeskole, upcycling, økologi, socio-scientific og bæredygtighed.

– Hellebækskolen er kendt for sin høje faglighed og gode elevtrivsel. Nu ønsker vi at tilføje endnu en dimission. At tænke grønt skal fremover være en naturlig og integreret del af hverdagen for alle på skolen, siger skoleleder Thomas Horn.

Formand for skolebestyrelsen Anders van Dhürbourgh-Jacobsen supplerer:

– At koble medborgerskab, entreprenørskab og livsduelighed på den grønne dagsorden giver rigtig god mening. Vores unge skal trænes i at tænke kreativt og innovativt. Her er de miljømæssige udfordringer, vi står over for, et helt oplagt fokus.

Ugentlig dag i udeskole

Konkret betyder det, at eleverne i indskolingen vil have en ugentlig skoledag som udeskole med sansning, oplevelse, undersøgelse og læring i naturen.

At eleverne på mellemtrinnet skal arbejde med upcycling, økologi og friluftsliv. Her vil fokus være på genbrug, genanvendelse og økologi med udgangspunkt i design, håndværk og miljø i de kreative fag.

At eleverne i udskolingen skal arbejde med socio-scientific-emner og bæredygtighed. At de store elever, gennem teoretiske og praktiske undervisningsforløb, vil lære at forholde sig reflekterende og videnskabeligt og humanistisk til miljømæssige dilemmaer.

På skolen bliver der nedsat et klimateam bestående af elever og personale. Klimateamet skal, sammen med skolens elevråd, sikre fremdrift mod og implementering af såvel skolens som kommunens klimamålsætninger.

Kommentarer