Samfund

Frivillige får 1,6 mio. kr. til kampen mod plastik på stranden

Miljøministeriet har uddelt 1,6 mio. kr. til seks projekter, som skal fjerne plastik og andet affald fra de danske strande.

Flasker, fiskenet, spande, cigaretskod og plastikposer. Det er mange forskellige ting, der enten bliver smidt eller skyller op på de danske strande.

Heldigvis gør mange frivillige en stor indsats for at rydde op – de får nu hjælp fra Miljøministeriets strandoprydningspulje.

– Plastikaffald kan opholde sig i havmiljøet i mange hundrede år, og det kan udgøre en risiko for dyrelivet i vandet og på de strande, hvor det skyller op. Og så er det med til at ødelægge naturoplevelsen, når vi besøger de danske strande og kyster, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Bred interesse for at søge støtte

Både offentlige myndigheder, private selskaber og almindelige borgere har kunnet søge om tilskud, og ansøgerne er fordelt over hele landet. Seks projekter har i denne omgang fået tildelt 1,6 mio. kr. fra strandoprydningspuljen, som Miljøstyrelsen står for at uddele.

– Naturen skal være natur – ikke skraldespand. Vi skal væk fra brug og smid væk-kulturen, og vi kan alle gøre en forskel, så affald ikke ender i naturen. Jeg er glad for, at vi kan støtte de frivillige kræfter, som får gavn af strandoprydningspuljen, og som gør, at vi andre kan nyde de danske strande uden at drukne i affald. Det er i fin tråd med regeringens målrettede arbejde for at mindske plastikforurening ved at reducere unødvendigt plastikforbrug og sikre mere genbrug og genanvendelse af vores affald, siger miljøminister Lea Wermelin.

Som en del indsatsen for at mindske plastikaffald indførte regeringen fra 2021 et forbud mod gratis bæreposer i butikkerne, og tidligere i år blev en række engangsplastikprodukter forbudt i hele EU.

Over ti mio. kr. siden 2019

Strandoprydningspuljen blev lanceret i efteråret 2019, og siden da har 65 ansøgere fået stillet over ti mio. kr. til rådighed til oprydning på de danske strande.

Både offentlige myndigheder, private selskaber og borgere kan ansøge om tilskud til at fjerne plastik og andet affald fra de danske strande og kyster. Hvert projekt kan få op til 500.000 kr. til for eksempel skraldeposer, forplejning og leje af udstyr.

Alle projekter og ansøgninger til strandoprydningspuljen, der levede op til formål og krav, har fået tilskud i den aktuelle ansøgningsrunde. I 2022 vil Miljøstyrelsen igen åbne for ansøgninger til puljen. Der er afsat 3,6 mio. kr. i 2022.

Følgende seks projekter har fået støtte i denne ansøgningsrunde:

  • Fonden lille Vildmosecentret, jyske østkyst, Mariager Fjord og Limfjorden, 96.000 kr.
  • Brøndby Kommune, Brøndby Strand, 100.000 kr.
  • Glant, Rømø og vestkysten, 136.500 kr.
  • Race for Oceans Foundation, hele den jyske vestkyst og østkysten fra Skagen til Aarhus, 500.000 kr.
  • DGI, hele Danmark, 500.000 kr.
  • Nationalparkfond Skjoldungernes Land, Roskilde Fjord, 266.500 kr.

Kommentarer