Kultur og events

En kunstnerisk bro mellem mennesker

Malerens Bro forener botilbuddet Teglhuset med resten af Ålsgårde – den 23. september blev den indviet officielt.

Der var flag og snoreklip, da Malerens Bro ved botilbuddet Teglhuset blev indviet officielt den 23. september. Broen, der forbinder Teglhuset med resten af Ålsgårde, er udført af kunstneren Sophus Ejler Jepsen.

Broen skal ikke kun opleves som et kunstværk, men er også et vigtigt bindeled mellem botilbuddet og lokalsamfundet – både fysisk og symbolsk.

– Vi er en institution, men vi er også en del af lokalsamfundet. Med broen får vi et link til omverdenen både fysisk og i overført betydning. Så vi er meget glade for den, siger Sannie Jensen, som leder Teglhuset, der er et botilbud til 14 borgere med psykiske og sociale udfordringer.

En del af beboerne var med, da broen blev indviet. Det samme var Noah og Sofie fra 3. klasse på Apperupskolen. Da de gik i 0. klasse, deltog de med deres klassekammerater i en workshop, hvor de malede sammen med Sophus Ejler Jepsen. Malerierne tog udgangspunkt i naturen og er brugt som fragmenter i den færdige bro.

Derfor var det oplagt, at Noah og Sofie fik lov at klippe snoren til den færdige bro.

Også beboerne i Teglhuset har deltaget i workshops og bidraget til broen.

Broen som bindeled

Til indvielsen talte Michael Mathiesen, formand for Kultur- og Turismeudvalget, og Marlene Harpsøe, formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

– Når vi bygger bro mellem mennesker, får vi større forståelse for hinandens holdninger og synspunkter, sagde Michael Mathiesen bl.a.

– Lad Malerens Bro være en opfordring til alle om, at vi skal huske at bygge bro til andre mennesker, sagde Marlene Harpsøe.

Sophus Ejler Jepsen har planer om at besøge Teglhuset flere gange og se, hvordan broen spiller sammen med de forskellige årstider, og opleve hvordan den bliver brugt i hverdagen.

– Jeg håber, at broen vil bringe leg og glæde for skolebørnene, der vil passere den hver dag på vej til skole og måske endda huske den altid som et særligt barndomsminde. Og naturligvis for beboerne i Teglhuset, siger han.

Malerens Bro er finansieret af Helsingør Kommune og Statens Kunstfond.

Kommentarer