Espergærde

8.D har skabt lydunivers til ny-klassikeren INTET

Foto: Helsingør Kommune.

Et samarbejde mellem klassens dansklærer og en komponist har givet gejst og kastet ny-producerede podcasts af sig på Tibberupskolen.

Det er onsdag på Tibberupskolen lige efter et spisefrikvarter. Der hænger juleguirlander i lokalet, og alle har lige været en tur forbi en coronatest. Der går nogle minutter, inden der falder ro over klassen. 

Eleverne i 8.D retter opmærksomheden mod gæsteunderviser Mathias, der på tavlen gennemgår, hvad begreberne ‘volumen’ og ‘pano’ er, og hvordan eleverne kan bruge begge dele i computerprogrammet ‘Soundscape’, som de har adgang til via deres skolecomputere. Et program der kan hjælpe med at skabe stærke lydbilleder i den podcast, de er ved at lave.

For lyd er ikke bare lyd. Ved at arbejde med volumen og panorering i lydbilleder som en del af en historie, kan man skrue op og ned for de lytteroplevelser, man skaber.

Populær genre

Podcast, eller det, der før i tiden typisk hed radiofortællinger eller lydmontage, er blevet en populær genre, også blandt børn og unge. Som noget nyt er podcast tilmed blevet en del af det, man kan komme til eksamen i, når man som elev i 9. klasse skal til i afgangsprøve i danskfaget. Derfor eksperimenterer mange lærere med at inddrage podcast i undervisningen. 

En af dem er Elisabeth Hayes, der er udskolingslærer på Tibberupskolen. Skolen har for nylig indkøbt podcast-udstyr og indrettet to lydstudier, hvor skolens elever snart kan producere egne podcast. Men inden der bliver åbnet for alle elever, skal udstyr og muligheder afprøves i mindre skala.

Elisabeth Hayes og 8.D har derfor brugt noget af december måned på at samarbejde med musiker og komponist Mathias Madsen Munch. Mathias har flere års erfaring med at undervise i podcast-genren.

Relevant i danskfaget

Udover at kunne åbne for podcast-studierne har opgaven på Tibberupskolen været at finde et format for undervisningen, der kan anvendes bredt, og som tager hensyn til, at eleverne i Helsingør Kommune bruger Chromebooks og derfor kun har adgang til bestemte programmer på PC’en. Og som en ekstra krølle: At gøre podcast-workshoppen relevant direkte ind i danskfaget.

Klassen arbejdede allerede med den danske forfatter Janne Tellers ny-klassiske bog INTET med hovedpersonen Pierre-Anthon. I INTET undersøger en 7. klasse begrebet ‘betydning’. Undervejs stilles eleverne over for etiske valg, mens grotesk ondskab eskalerer, og gruppepres hersker. Historien, der har masser af saft og kraft, blev derfor et nærliggende litterært og tematisk bagtæppe for elevernes produktioner.

Undervejs har Mathias deltaget både som online gæsteunderviser og været på besøg live i klassen. 

Lydeffekter og speak

Om forløbet siger Elisabeth Hayes:

– Eleverne havde med udgangspunkt i bogen Intet mulighed for at omsætte en ‘scene’ fra bogen, som de fandt mest relevant til en podcast. De indledte med at lave et storyboard, hvor de omskrev en scene fra bogen, som de så bagefter underbyggede med lydeffekter, musik og speak.

– Undervejs fandt de lydeffekter, speak, musik, fade ind/ud mm, der kunne underbygge deres manuskript, og eksperimenterede med forskellige muligheder. Mange fandt ud af at tilføre elementer som fx citater fra bogen eller deres egen tolkning af bogen. Alt dette gav liv til deres podcast.

– Eleverne har lært at bruge skolens nye podcast-udstyr og skole-tubeprogrammet Soundation, der blandt andet har indbyggede lyde og mulighed for at lave ekko, forvrænge stemmer osv. 

– Klassen har før prøvet at lave ‘podcast’ på deres computere og mobiler. I denne omgang var det tydeligt at mærke, at det rigtige udstyr og programmer, gode studios og pult til optagelse og mix af lyd, betyder, at eleverne tager projektet meget mere seriøst. Eleverne har lagt kræfter i at få det til at lyde godt.

– Mathias holdt som det første et oplæg om, hvordan man i traditionelle film fabrikerede og optog lydeffekter til at underbygge spillefilm. Eleverne fik med den viden i bagagen værktøjer til hjemme at fabrikere og optage lyd, der underbyggede deres podcast. Mathias støttede eleverne gennem hele processen ved at lytte til podcast og komme med forslag til forbedringer i opbygning og lydeffekter.

– Det har været et forrygende forløb, slutter Elisabeth. 

Gode elev-evalueringer

Her er et par citater af elevernes evalueringer af forløbet.

”Jeg synes, at det var et godt forløb, og at man lærte mere om noget teknisk.”

“Det var rart at lave noget anderledes, og det var sjovt, at man selv måtte vælge emne.”

”Det var sjovt med noget anderledes, og at det ikke var så fagligt – skønt ikke bare at sidde ved sit bord i klassen.”

”Det gav en viden om at lave video og film”

– Det var interessant at arbejde med nye ting, som vi ikke har prøvet før. Vi lærte en hel del nyt om redigering.

Også gæsteunderviser Mathias Madsen Munch er tilfreds:

– Det var en fornøjelse at samarbejde med Elisabeth Hayes om podcast-forløbet og bidrage til, at Tibberupskolens nyindkøbte udstyr kommer bedst muligt i spil. Eleverne er meget velbevandrede i de digitale platforme, men har brug for sparring omkring håndtering af computerprogrammerne.

– Det er planen, at eleverne skal lære metoderne videre til de andre elever på skolen, så alle får mulighed for at indgå i et levende podcast-miljø. Det tror jeg, de kan nu. Der er i hvert fald rig mulighed for, at nye elev-producerede lydfortællinger kan optages og produceres i Tibberupskolens lydstudier.

Kommentarer